Château Cantemerle

Château Cantemerle är en av de äldsta egendomarna i Bordeaux, historiska dokument nämner Lorderna Cantamerle så tidigt som på 1100-talet.

Ponset de Cantamerle var den första personen att odla vingårdar på egendomen. Detta var ett stort steg på den tiden då det mesta av marken i Bordeaux användes för vete-odlingar. På 1500-talet var Château Cantamerle helt fokuserade på vinproduktion.

1855 när den kända klassificeringen av Medoc skedde glömdes Château Cantamerle oavsiktligen bort. Den dåvarande ägarinnan, Madame Villeneuve-Durfort, insisiterade högljutt att detta rättades till vilket också skedde året efter. Detta var den enda förändring som skedde i klassificeringen fram till 1973 när  Château Mouton-Rothschild efter enträget arbete lyckades armbåga sig upp till Premier Cru-klassen.

Château Cantamerles stora vingårdar är planterade på de grusrika jordarna i Macau och Ludon. 68% är Cabernet Sauvignon, 22% Merlot, 5% Cabernet Franc och 5% Cabernet Sauvignon, en stor förändring från slutet på 1980-talet när 24% av alla vinstockar var Cabernet Franc. Idag är genomsnittlig ålder på rankorna 35 år även om de har en hel del gamla Cabernet Sauvignon stockar som är uppåt 70 år gamla.

 

 

 

Viner från producenten