Château Cantemerle

Château Cantemerle är en av de äldsta egendomarna i Bordeaux, historiska dokument nämner Lorderna Cantamerle så tidigt som på 1100-talet.

Ponset de Cantamerle var den första personen att odla vingårdar på egendomen. Detta var ett stort steg på den tiden då det mesta av marken i Bordeaux användes för vete-odlingar. På 1500-talet var Château Cantamerle helt fokuserade på vinproduktion.

1855 när den kända klassificeringen av Medoc skedde glömdes Château Cantamerle oavsiktligen bort. Den dåvarande ägarinnan, Madame Villeneuve-Durfort, insisiterade högljutt att detta rättades till vilket också skedde året efter. Detta var den enda förändring som skedde i klassificeringen fram till 1973 när  Château Mouton-Rothschild efter enträget arbete lyckades armbåga sig upp till Premier Cru-klassen.

Château Cantamerles stora vingårdar är planterade på de grusrika jordarna i Macau och Ludon. 68% är Cabernet Sauvignon, 22% Merlot, 5% Cabernet Franc och 5% Cabernet Sauvignon, en stor förändring från slutet på 1980-talet när 24% av alla vinstockar var Cabernet Franc. Idag är genomsnittlig ålder på rankorna 35 år även om de har en hel del gamla Cabernet Sauvignon stockar som är uppåt 70 år gamla.