Domaine Habrard

 

Domaine Habrard är en mod­ern vinproducent i en myck­et klassisk vinappelation. Domaine Habrard ligger i den char­miga lilla staden Gervans i hjärtat av appellationen Crozes-Hermitage.

Familjen Habrard har arbetat med vin i fem generationer och under åren har vingården ge­nomgått en rad modifieringar. Från början låg vingården i Saint Jean de Muzols, (i Ardéche, på an­dra sidan av Rhonefloden), men flyttades sedan till Gervans där Marie-Thérèse, med det passande efternamnet Croze övervakade det nya områdets första skörd år 1965.

Fram till år 1971 producerade Do­maine Habrard endast vin från Crozes-Hermitage, men samma år lyckades man även förhandla till sig ett läge i Hermitage. Sedan 2006 har Domaine Habrard även ett läge i Saint-Joseph. Vingårdarna är i huvudsak belägrade till två områden inom Crozes-Hermitage. En tredjedel i den södra delen av ap­pellationen där jordmånen består av alluvium av lera och småstenar som efterlämnats av Rhoneflodens passage genom åren. Vingårdarna här är beläg­na på de lägre delarna av appellationen och är därför betydligt mer lättskötta. De resterande två tredjedelarna lig­ger i den norra delen av Crozes-Her­mitage i spåren av berget Hermitage. I detta område varierar jordmånen. Den består dels utav stenig och tunn granit, men även utav lössjord som från början har sitt ursprung i Bourgogne.

 

På vissa delar av området växer vinrankorna på extremt branta terrasser med en lutning på upp till 70 %. I dessa branta områden tar man hjälp av hästen Epine då inga maskiner klarar den tuffa terrängen. Arbetet i vingården är slitsamt. Men allt manuellt arbete innebär samtidigt att jobbet utförs med precision och omtanke. Varje vinranka bearbetas ca 5 till 9 gånger under en säsong. Varje hektar har ca 7000 vinrankor vilket innebär att varje hektar har mellan 35 000 – 63 000 manuella operationer per år. Domaine Habrards vingård består av relativt gamla vinrankor där en stor del är mellan 30 och 60 år gamla. För en del vackra lägen där producenten odlar Marsanne finns vinrankor som gett 70 till 80 skördar.