Michel Thomas et Fils

Producenten Michel Thomas har sin hemvist i Egrots, en liten by i Sury-en-Vaux, ca 4 kilometer från
Sancerre. Här brukar de totalt 17 hektar fördelat på de tre jordmånerna Le Calcaire, Le Silex samt Les
Terres Blanches.
LE CALAIRE – även kallad ”Les Caillottes” består av jordar med mycket kalksten och kalkstensskärvor. Ca
40 % av vinets sammansättning kommer från dessa lägen. Det ger vinet kropp, fruktighet och
blommighet. Fermenteringen sker omkring 14–18° C för att behålla den för Sancerre typiska fruktiga
karaktären.
LE SILEX – jordmånen består av kisel och mycket flinta och utgör ca 40 % av vinets sammansättning.
Dessa lägen ger vinet den mycket typiska mineraltonen, även kallad pierre à fusil, gevärsflinta och dess
salta eftersmak. Dessa lägen vetter mot floden Loire. Stenarna lagrar värme under sommardagarna och
håller jorden varm under nätterna vilket gör att skörden från dessa lägen sker tidigare än i de andra.
LES TERRES BLANCHES – ”de vita jordarna” är kalkrika och består av kimmeridgen-lera samt de små
komma liknande märglar som även finns i Chablis.