Personuppgifts- och cookiepolicy

Tack för att du besöker www.sigva.se. Webbplatsen drivs av Sigva AB, Köpmangatan 15, 11131 Stockholm med organisationsnummer 5564847290.
Vid frågor om Sigva AB’s personuppgift- och cookiepolicy, kontakta Camilla Lewin 0708834972 / camilla.lewin@sigva.se

Användning av cookies och andra tekniska funktioner

En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. Sigva använder tex en cookie som kommer ihåg om du som besökare har klickat i ”kom ihåg mig” på startsidan så att du inte behöver ange att du har åldern inne vid ditt nästa besök. Den här typen av cookie lagrar IP-adressen från datorn som användes vilket möjliggör att du som besökare inte behöver ange att du har åldern inne en gång till, så länge du använder samma dator eller mobila enhet.

Sigva AB använder tredje parts cookies såsom webbanalysverktyget Google Analytics och Facebook Pixel för att inhämta statistik, förstå användarbeteenden och därefter sträva efter att förbättra användarnas upplevelse av hemsidan. Dessa tredje part cookies är mätverktyg som ger Sigva AB anonym statistik som hjälper oss att förbättra vår hemsida.

Skydd av personuppgifter

Om du har lämnat din e-postadress till Sigva AB i syfte att mottaga nyhetsbrev och inbjudningar lagrar vi den informationen hos en tredje part som möjliggör våra e-postutskick; Mailchimp. Om du har gett oss ditt för- och efternamn lagrar vi även den informationen hos Mailchimp. Informationen är krypterad och skyddas på det viset från åtkomst av obehörig part.

Mailchimp, (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA är en e-posttjänst Sigva AB använder för att skicka ut nyhetsbrev till dig som är medlem i Sigvas Vinklubb. Mailchimp lagrar din e-postadress samt för- och efternamn om du har gett Sigva AB dom uppgifterna men har ingen rättighet att använda din information på annat sätt än för att möjliggöra e-postutskick som Sigva AB skickar ut.

Sigva AB kommer inte att hyra ut, sälja, handla med eller på något annat sätt lämna ut dina personuppgifter till någon utanför vår organisation*.

Dina rättigheter

Din personliga integritet är viktig för oss! Du kan i enlighet med GDPR när som helst begära rätt till åtkomst vilket innebär att vi är skyldiga att tala om vilka personuppgifter som vi har samlade om dig. Du har även rätt att begära rättelse, blockering eller radering om du anser att våra uppgifter om dig är felaktiga. (Tex om du har en ny e-postadress eller vill avsäga dig alla framtida utskick). Vidare har du rätt att invända mot att Sigva AB använder dina personuppgifter baserat på legitima skäl kopplade till dina omständigheter.

Uppdateringar

Håll dig uppdaterad och läs igenom denna text vid jämna tillfällen. Sigva AB strävar hela tiden efter att göra din upplevelse hos oss bättre och därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i vilka cookies vi använder och hur de används.

*Vi delar din mailadress med betrodda partners som ingår i Sigvas nätverk. Dessa partners har ingen befogenhet att hyra ut, sälja eller på annat vis handla med de uppgifter som vi har försett dom med.