Hoch Harald

Sedan mitten av 1600-talet har de två skyddshelgonen Peter & Paul vakat över vingården Winzerhof Hoch. Idag är det familjen Hoch som sköter driften. Farfäderna och framförallt de två helgonen Peter & Paul finns kvar i den dagliga verksamheten som väktare och kröner sin plats genom två trästatyer intill entrén.

Platsen som familjen Hoch odlar på är en utmaning eftersom rötterna på vinstockarna format en sällsynt form kring den steniga jorden i området. Detta i kombination med visionen om att odla och framställa vin ekologisk kräver sin kunskap om hur man ska behandla jorden och den omkringliggande växtligheten.

Vi är fullt medvetna om utmaningen som detta innebär men vi brinner för att kombinera tradition och innovation. Vårt mål är att behålla vårt historiska arv och använda jorden som uttrycket i våra viner. Vi vill göra viner som är fulla av liv, som ger känslan av att ha övervunnit tiden

-Christoph Hoch, vinmakare

Eftersom familjen Hoch valt att odla enligt ekologisk filosofi, uppvisa vingårdarna en extraordinär variation av flora och fauna. Vinerna som nu lanseras representerar ett samarbeta mellan två generationers vinmakare och är en kombination av traditionella och naturliga vinframställningsmetoder: två helgon, två familjer, två filosofier- förenade i en gemensam skara viner!